Obvestilo o sprejemu v dijaški dom za šolsko leto 2019/2020

Sprejem bo potekal dan pred začetkom pouka, v nedeljo, 1. 9. 2019, ob 18. uri.

S seboj prinesite osebne stvari za bivanje v dijaškem domu (za posteljnino je poskrbljeno v domu). Ta večer v dijaškem domu ni večerje.

Starše vabimo, da se tega dne udeležite uvodnega roditeljskega sestanka. Natančen razpored – ura in prostor sestanka za posamezno vzgojno skupino, bo na dan sprejema objavljen na oglasni deski doma.

Starše dijakov iz tujine vabimo na sestanek z ravnateljico ob 19. uri v prostor v pritličju.

Informacije v zvezi z življenjem in delom v domu in domski red lahko najdete v domskih publikacijah, ki ste jih dobili na informativnem dnevu in na naši spletni strani.

Z veseljem bomo na vaša vprašanja odgovorili osebno, oziroma po telefonu (041 734 204) ali elektronski pošti svetovalne delavke: natasa.kokol@guest.arnes.si.

Bojan Zoretic

Začasni administrator...