Posebna ponudba

Dijaški in študentski dom je med zimskimi in med poletnimi počitnicami odprt tudi za druge namene: seminarje, tečaje, delavnice, poletne šole in druge oblike turistične ponudbe. Izjemoma nudimo dijakom poleg celoletne in celotne oskrbe tudi oskrbo:

  • med tednom, kadar je pouk popoldan ali
  • v zimskem času, ko so razmere za vožnjo domov neugodne.

Dijakom nudimo prenočišče in prehrano, strokovno usposobljeni vzgojitelji in vzgojiteljice pa poskrbijo tudi za učenje in aktivno preživet prosti čas.

Dodatne informacije: 07 / 393-55-87 (dopoldan), 07 / 393-55-99 (popoldan)

Dijaški in študentski dom lahko v skladu s sklepom o ustanovitvi javnega U.I. zavoda opravlja še naslednje druge dejavnosti:

  • druge nastanitve za krajši čas,
  • dejavnost menz,
  • pripravo in dostavo hrane,
  • prirejanje razstav, sejmov in kongresov,
  • dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic,
  • raziskovalno dejavnost na področju družboslovja in humanistike,
  • fotokopiranje in razmnoževanje.