Svetovalna služba

VPIS V DIJAŠKI DOM

Vpis v Dijaški in študentski dom Novo mesto bo potekal po naslednjem razporedu:

torek, 18. 6. 2019 9.00 do 15.00
sreda, 19. 6. 2019 9.00 do 15.00
četrtek, 20. 6. 2019 9.00 do 15.00
Petek, 21.6.2019 9.00 do 12.00
julij, avgust 2019 po dogovoru

Z veseljem vam bomo na vsa vaša vprašanja odgovorili osebno, ko boste prišli na vpis, ali že prej po telefonu 041 734 204 (Nataša Bavec), ali po elektronski pošti: natasa.kokol@guest.arnes.si.

Vsi, ki želite bivati pri nas, izpolnite prijavnico za sprejem v dijaški dom, obrazec PSDD‑MŠŠ‑1/07 in nam jo pošljite po pošti na naslov: Dijaški in študentski dom Novo mesto, Šegova ulica 115, 8000 Novo mesto.

Subvencije MIZŠ za več otrok v dijaškem domu

Informacije za subvencije in vlogo za subvencijo dobite na naslednjih povezavah:

Štipendije

Ogledate si lahko informacije o štipendijah na strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Svetovalna delavka: Nataša Bavec

Kontakt: natasa.kokol@guest.arnes.si, telefon: 041 / 734 204

Naloge svetovalne službe:

 • svetuje in soustvarja rešitve skupaj z dijaki, študenti in starši,
 • vodi postopek vpisa ter razporeja novince v vzgojne skupine glede na interese in obstoječe možnosti,
 • z dijaki, vzgojitelji in vodstvom doma organizira informativni dan,
 • sodeluje z vzgojitelji pri pripravi roditeljskih sestankov,
 • sodeluje pri izvajanju delavnic za dijake,
 • pomoč pri učenju in iskanju ustrezne učne pomoči,
 • sodelovanje in svetovanje vzgojiteljem o načinu izrekanja vzgojnih ukrepov ter možnostih za popravo škodljivih posledic dijakovega ravnanja,
 • sodeluje s svetovalnimi službami srednjih šol,
 • sodeluje z drugimi institucijami: Posvetovalnica za učence in starše, Projekt človek, LAS, Centri za socialno delo, …,
 • ob izpisu iz doma vodi razgovore z dijaki, vzgojitelji in starši ter pomaga iskati nove možnosti nastanitve,
 • svetovanje glede nadaljnjega šolanja.